• Wskazania

    • W leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym np. wzdęć, ucisku i uczucia pełności.

    • W przygotowaniu pacjentów do badań diagnostycznych np. radiologicznych, ultrasonograficznych i endoskopii.


Mechanizm działania
symetykonu:

Wzdęcia - przed i po