O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku Espumisan® to:

Zalecane dawkowanie

 • Sposób stosowania

  • Espumisan® może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłku, w razie konieczności, również przed snem.
 • Czas trwania leczenia

  • Leczenie należy prowadzić do momentu ustąpienia dolegliwości. W razie konieczności, lek Espumisan® może być podawany przez dłuższy czas, nawet kilka lat.**
 • Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Espumisan®

  • Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Symetykon jest substancją chemicznie i fizjologicznie całkowicie obojętną, która nie wchłania się z przewodu pokarmowego, dlatego można praktycznie wykluczyć możliwość zatrucia. Nawet duże dawki leku Espumisan® są dobrze tolerowane.


Espumisan® znacząco poprawia widoczność narządów jamy brzusznej w badaniach USG***

USG

Korzyści

Przygotowanie lekiem Espumisan® do badań
diagnostycznych jamy
brzusznej może:

 • zapewnić lepszą jakość obrazu diagnostycznego
 • ułatwić postawienie prawidłowej diagnozy
 • chronić przed koniecznością powtarzania badania (może pomóc oszczędzić czas i pieniądze)

* IMS Health, 03A3 Antiflatulence, MAT/05/2019.
** W przypadku pojawienia się nowych i (lub) uporczywych dolegliwości brzusznych, wymagana jest konsultacja lekarza
*** Jakubowski W Ultrasonografia 2006;24,102-5

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: ESPUMISAN, 40 mg, kapsułki SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda kapsułka zawiera 40 mg symetykonu (Simeticonum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan (E 218) 0,28 mg, żółcień pomarańczowa FCF (E 110) 0,002 mg. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: żelatynowe kapsułki, prawie okrągłe, żółte, miękkie, o gładkiej powierzchni i widocznej spoinie. Zawartość kapsułek jest bezbarwna i może być lekko mętna. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: w leczeniu objawowym dolegliwości żołądkowo-jelitowych związanych z gromadzeniem się gazów, np.: wzdęcia; w przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym; pomocniczo w badaniach diagnostycznych okolic brzucha, np. badaniach radiologicznych i ultrasonograficznych oraz gastroskopii. Espumisan wskazany jest do stosowania u dzieci w wieku powyżej 6 lat, młodzieży i dorosłych. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancję czynną, żółcień pomarańczową FCF (E 110), metylu parahydroksybenzoesan (E 218) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy. Ostatnia aktualizacja: 07.2016. Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul.Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.