Sprawdź gdzie kupić

koszyk Zamknij

Referencje

Balon, AJ Am Fam Physician. 1997;55(1):235-42.
Becker N, et al. Clin Ther. 1988;10(4):401-5.
Bernstein JE, Schwartz SR Curr Ther Res Clin Exp. 1974;16(6):617-20.
Bernstein, et al. BMC Women’s Health 2014;14:1-7.
Brecevic L, Bosan-Kilibarda I, Strajnar F. J Appl Toxicol. 1994;14(3):207-11.
Camilleri M. Mayo Clin Proc. 2018;93(12):1858-1872.
Charakterystyka produktu leczniczego Espumisan® 100 mg/ml, krople doustne, emulsja (06.2020).
Charakterystyka Produktu Leczniczego Espumisan®, 40 mg, kapsułki (07.2016).
Charakterystyka Produktu Leczniczego Espumisan®, 40 mg/ml, krople doustne, emulsja (06.2022).
Dainese R, et al. Am J Med. 2004;116(8):536-9.
Ford AC, et al. Am J Gastroenterol. 2018;113(Suppl 2):1-18.
Instrukcja użycia Espumisan® Easy, 125 mg (07.2015).
Instrukcja użycia Espumisan® MAX, 140 mg (04.2017).
Jakubowski W.T. i wsp. Ultrasonografia 2006;24:102-5.
Kuba M, et al. Pathophysiology Basic overview for medical students. Prague: Karolinum 2006.
Kwiecień J. Standardy Medyczne/Pediatria 2016;13:597-605.
Lacy BE, Gabbard L, Crowell MD Gastroenterology & Hepatology 2011;7(11):729-39.
Lucassen PL, et al. BMJ. 1998;316(7144):1563-9.
Manichanh C, et al. Gut. 2014;63(3):401-8.
Meier R, Steuerwald M. Schweiz. Zschr. GanzheitsMedizin 2007;19(7/8):380-7.
Palomba S, et al. Minerva Endocrinol. 2011;36(4):295-310.
Rurarz A. i wsp. Pediatr Med Rodz 2016;12(4):413-418.
Seo AY, Kim N, Oh DH J Neurogastroenterol Motil 2013;19(4):433-53.
Sethi KS, Sethi JK. Practitioner. 1988 May 9;232(1448):508.
Spencer JA, et al. Arch Dis Child. 1990 Jan;65(1):135-7.
Ulotka dla pacjenta Espumisan® 100 mg/ml, krople doustne, emulsja (06.2020).
Ulotka dla pacjenta Espumisan®, 40 mg, kapsułki (10.2017).
Ulotka dla pacjenta Espumisan®, 40 mg/ml, krople doustne, emulsja (06.2022).
VanPutte ARC, et al. Seeley´s essentials of anatomy & physiology 9th edition (2016).
Zulic I, et al. Ärztezeitschrift für Naturheilverfahren 1998;39:226-33.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

  • NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Espumisan®, 40 mg, kapsułki. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 kapsułka zawiera 40 mg symetykonu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu Metylu parahydroksybenzoesan (E 218) 0,28 mg na kapsułkę, żółcień pomarańczowa FCF (E 110) 0,002 mg na kapsułkę. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Kapsułki. Żelatynowe kapsułki, prawie okrągłe, żółte, miękkie, o gładkiej powierzchni i spoinie. Zawartość kapsułek jest bezbarwna i może być lekko mętna. WSKAZANIA DO STOSOWANIA W leczeniu objawowym dolegliwości żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów, np.: wzdęcia. W przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym. Pomocniczo w badaniach diagnostycznych okolic brzucha, np. badaniach radiologicznych i ultrasonograficznych oraz gastroskopii. Dolegliwości związane z gromadzeniem się gazów mogą być również wynikiem zaburzeń czynności przewodu pokarmowego, objawiające się jako uczucie ucisku i pełności, odbijanie, burczenie w jelitach oraz wzdęcia. Espumisan® wskazany jest do stosowania u dzieci w wieku od 6 lat, młodzieży i dorosłych. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy. Aktualizacja: 07.2023 r. Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00.

  • NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Espumisan®, 40 mg/ml, krople doustne, emulsja. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml emulsji zawiera 40 mg symetykonu. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Krople doustne, emulsja. Mlecznobiała do żółtawej emulsja, lekko lepka. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Leczenie objawowe dolegliwości żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów, takich jak np.: wzdęcia, niemowlęca kolka jelitowa u niemowląt powyżej 1 miesiąca życia. Wspomagająco w przygotowaniu pacjentów do badań diagnostycznych jamy brzusznej, takich jak badania radiologiczne, ultrasonograficzne oraz gastroskopia. Jako środek zmniejszający pienienie w zatruciach środkami powierzchniowo czynnymi. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy. Aktualizacja: 02.2024. Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00.

  • NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Espumisan® 100 mg/ml, krople doustne, emulsja. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml zawiera 100 mg symetykonu (Simeticonum). Pełny wykaz substancji pomocniczych w pkt. 6.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Krople doustne, emulsja. Mlecznobiała emulsja, o małej lepkości. Charakterystyczne dla tego produktu jest stopniowe żółknięcie emulsji. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Bez konsultacji z lekarzem Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym. Po konsultacji z lekarzem Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym; pomocniczo w badaniach diagnostycznych jamy brzusznej (np. w celu redukcji cieni wywołanych gazami w badaniach radiologicznych, ultrasonograficznych; badania endoskopowe; jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego). Espumisan® 100 mg/ml wskazany jest do stosowania u niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy. Aktualizacja: 11.2023. Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00.

Powrót do góry strony